piątek, 23 październik 2015 10:08

Zmiana przeznaczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe

Czy zgodnie z art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicnych można zmienić przeznaczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe ?

Kwestia ta do niedawna budziła szereg kontrowersji. Myślę że zostały one zakończone wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2015 r sygn. I SA/Kr 549/15. gdzie Sąd stwierdził:   

"W ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym podnieść zatem należy , że brak było podstawy prawnej do rozdysponowania środków z rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na inny cel niż ten na jaki rezerwa została utworzona. Zgodnie z tym przepisem na organy samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek utworzenia w budżecie danej jednostki rezerwy celowej na realizacje zdań własnych zakresu zarządzania kryzysowego. Obligatoryjny charakter rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wyklucza możliwość dokonania zmiany jej przeznaczenia na podstawie art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicznych".

 

Podsumowując przepis art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie jedynie do rezerw nieobowiązkowych zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwa obligatoryjną.  

Czytany 168 razy