OSP

piątek, 02, październik 2015

Wyżywienie podczas akcji ratowniczej.

Czy gmina ma obowiązek lub może pokryć koszty wyżywienia i sprzętu użytego do prowadzenia akcji ratowniczej ? Akcja trwała 12 godzin i kierujący akcją (PSP) wynajął dodatkowy sprzęt od lokalnych przedsiębiorców.

Co do wyżywienia to zastosowanie będzie miał poniższy przepis który obowiązki w tym zakresie nakłada na PSP. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1098) w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

Czasami gminy finansują wyżywienie w takich sytuacjach ale jest to działanie na skraju prawa. 

Co do wynajmu sprzętu w ramach akcji ratowniczej to nie należy do zadań gminy pokrywanie tego rodzaju wydatków.