Polityka prywatności

Strona internetowa e-legutko.pl służy do zadawania pytań przez uczestników szkoleń prowadzonych przez Mirosława Legutko. Odpowiedzi na pytania będą udzielane drogą mailową zaś część pytań wraz udzielonymi odpowiedziami zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel strony zapewnia zachowanie anonimowości co do osoby zadającej pytanie oraz nieujawnianie w żaden sposób innych okoliczności mogących zidentyfikować osobę zadająca pytanie lub jednostkę organizacyjną której kwestia dotyczy. w tym celu treśc pytania może ulec modyfikacjom.