POŻYTEK I WOLONTARIAT

Nie ma przepisu powszechnie obowiązującego dla sektora samorządowego. Termin może być określony jedynie w zarządzeniu wew. wydanym przez wójta na podstawie art. 68 ufp (kontrola zarządcza).

Czy w związku ze zmianami w ustawie dotyczącymi  terminu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni ten nowy termin złożenia sprawozdania (31 maja) wprowadzamy już teraz, w programie uchwalanym na rok 2016 ?

W programie moim zdaniem nie ma co o tym pisać bo termin wynika z ustawy. Jest to zbędne powtórzenie przepisu, z tym że  jeżeli tak robiliście do tej pory to nie sądze żeby organ nadzoru (wojewoda) zakwestionował taki zapis. Uwaga - przepis wchodzi w życie 9 listopada a zatem już bedzie miał zastosowanie do złożenia sprawozdania za rok 2015.